Głębia – recenzja

Autor nie pozostawia czytelnika z samymi tylko teoretycznymi dywagacjami czy zapiskami rozmów z osobami uprawiających nurkowanie bezsprzętowe. Za cel stawia sobie doświadczanie.

0 Komentarzy
Zamknij menu